Bedrijven en wetenschappers geven aanzet tot een nationale AI-strategie

Het publiek-private samenwerkingsverband AINED is een samenwerking van VNO-NCW, TopTeam ICT, ICAI, NWO en TNO ondersteund door The Boston Consulting Group en Denkwerk. Op 6 november 2018 heeft AINED het rapport AI voor Nederland: Vergroten, versnellen en verbinden uitgebracht waarin het de noodzaak tot het opstellen van een nationale AI-strategie benadrukt. AINED is in de overtuiging dat “dat we in Nederland de mogelijkheden die AI ons nu en in de toekomst kan bieden, nog onvoldoende benutten. In een wereld waarin andere landen volop inzetten op AI en de techniek zich razendsnel ontwikkelt, is het van groot belang om hierin mee te gaan en AI tot nationale prioriteit te maken. Alleen zo kunnen we onze welvaart en internationale concurrentiepositie voor de toekomst veiligstellen.”

Het rapport schetst recente ontwikkelingen rond AI en benadrukt het belang van het momentum voor Nederland. AI is een generieke technologie waarvan de opkomst de kernprocessen van individuele organisaties, bedrijven en gehele ketens, kortom de hele economie raakt en die daarmee cruciaal is voor de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. Het Nederlandse bedrijfsleven ziet in de overheid de belangrijkste initiator van beleid gericht op AI. Een studie laat zien dat bedrijven drie belangrijke belemmeringen zien bij het ontwikkelen en gebruiken van AI, resp. in orde van grootte: gebrek aan AI-talent (23%); gebrek aan geschikte data (20%) en onzekerheden in regelgeving (17%).

Ook omwille van de maatschappelijk-ethische impact die AI heeft, kan Nederland niet afwachten met het ontwikkelen van een nationale strategie. Het rapport doet voorstellen voor noodzakelijke acties voor overheden én bedrijven om AI in Nederland succesvol toe te passen en naar een hoger niveau te brengen en biedt een eerste aanzet tot deze nationale AI-strategie.

Lees het volledige rapport AI voor Nederland: Vergroten, versnellen en verbinden.

Bron: NWO, 16 November 2018.

AI voor Nederland