Beeldherkenning op basis van Deep Learning

De afgelopen jaren is breed ingezet om de nieuwste methoden voor beeldherkenning uit te rollen in de glastuinbouw en open teelt. Met behulp van convolutionele neurale netwerken (Deep Learning) kunnen planten, vruchten en groenten in de kas of op het veld tot op pixel niveau worden geanalyseerd op klasse en kwaliteit.

Author
Wageningen
Wageningen University is the only university in the Netherlands to focus specifically on the theme ‘healthy food and living environment’. We do so by working closely together with governments and the business community.