De ontsluiting van natuurhistorische collecties

Veel natuurhistorische instituten hebben omvangrijke collecties met een cultuurhistorische waarde die zijn voortgekomen uit wetenschappelijk onderzoek. Met het oog op de complexiteit van het ontsluiten van deze collecties zijn wetenschapshistorici en IT-specialisten intensiever samen gaan werken. Een van hen is promovenda Lise Stork bij Leiden Institute for Advanced Computer Science (LIACS). Zij kent betekenis toe aan artefacten in de collectie door toepassing van een onderzoeksmodel dat gebaseerd is op web semantics.  Hierbij leert een computer min of meer zelfstandig en adaptief de databank van een collectie te doorzoeken en verbanden te leggen. Het toekennen van betekenis en het invoeren in de databank is nog wel mensenwerk. Op deze manier kan de collectie zelf opnieuw dienen als bron voor verder onderzoek.

Bron: Website LIACS, Mare, 20 September 2018.

Dolphins