Digi.Bio, Inspectation, CQM en dr. Nguyen winnen Nederlandse Data Science Prijzen

Amsterdam, 13 juni 2018 – Op dinsdag 12 juni zijn voor de tweede keer de Nederlandse Data Science Prijzen toegekend. De drie prijzen werden feestelijk uitgereikt in de Aula van de Universiteit van Amsterdam. Digi.Bio ontving de Anthony Fokker Prijs voor startups. Inspectation en CQM wonnen met hun project ‘Veilige en efficiënte inspectie van het spoor’ de Hendrik Lorentz Prijs. Dr. D.P. (Dong) Nguyen ontving voor haar proefschrift ‘Text as social and cultural data: a computational perspective on variation in text’ de Gerrit van Dijk Prijs voor de wetenschap. Organisatoren van de Nederlandse Data Science Prijzen zijn Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) en Big Data Alliance (BDA).

Als keynote van het evenement vertelde de Amerikaanse wiskundige Cathy O’Neil, auteur van de wereldwijde bestseller ‘Weapons of Math Destruction’, over de gevaren van algoritmiek en Big Data en vond er een levendige paneldiscussie plaats. Aansluitend werden de drie felbegeerde prijzen uitgereikt.

Startup Digi.Bio wint Anthony Fokker Prijs
Deze prijs beloont ondernemingen die korter dan vijf jaar bestaan en op innovatieve wijze data science toepassen. Dit jaar is uit zeven inzendingen Digi.Bio gekozen, een bedrijf dat in 2017 is opgericht met als doel biologie te digitaliseren door middel van digitale microfluidica en Kunstmatige Intelligentie. Aan de prijs is een geldbedrag van 3.000 euro verbonden.
De jury zei over de winnaar: “Digi.Bio geeft op originele wijze invulling aan de wens om biologisch onderzoek te veranderen en machine learning toe te passen en op die manier vooraf en achteraf analyses uit te voeren. Het feit dat bio(techno)logisch onderzoek dat nodig is voor geneesmiddelen, voedselproductie, brandstoffen et cetera op deze manier beter, sneller en betrouwbaarder kan worden uitgevoerd, is van grote betekenis. Het bedrijf heeft daarnaast, door de schaalbaarheid van de technologie en de nodige expertise die aan boord is, alles in zich om te slagen.”
Frido Emans, COO van Digi.Bio: “Wij brengen biologie naar het digitale tijdperk door middel van technologie. Met andere woorden brengt ons bedrijf de cloud naar het laboratorium. Dat we daarmee de  Anthony Fokker Prijs hebben gewonnen is een grote eer. Met deze prijs zetten we weer een nieuwe stap in de goede richting.”

‘Veilige en efficiënte inspectie van het spoor’ wint Hendrik Lorentz Prijs
Deze prijs gaat naar organisaties binnen het bedrijfsleven of de overheid die op een onderscheidende en innovatieve manier data science toepassen. Winnaars dit jaar zijn Clemens Schoone van Inspectation en Huub van den Broek van CQM met het project ‘Veilige en efficiënte inspectie van het spoor’. Hierbij worden miljoenen foto’s van het spoor – genomen door Sherloc, de meettrein van Inspection – geanalyseerd door een door CQM ontwikkeld zelflerend systeem en daarnaast van een heatmap voorzien. Deze resultaten worden in een al bestaande beeldapplicatie van Inspection verwerkt.
“In dit project wordt onder meer de deep learning techniek intelligent ingezet in combinatie met visualisatietechnieken zoals de door ‘Gradient-weighted Class Activation Mapping’ gegenereerde heatmaps. Daarnaast worden de uitkomsten slim geïntegreerd in de bestaande werkwijze. Dit maakt het voor de inspecteurs mogelijk om veel sneller en effectiever gebreken in het spoor te identificeren en te controleren, wat de veiligheid en de beschikbaarheid van het spoor verhoogt”, aldus de jury.
“Deze prijs is een bekroning op ons werk van afgelopen jaren. We zijn trots dat we met machine learning zo’n innovatief project hebben gerealiseerd, waar Nederland ook echt wat aan heeft”, zei Huub van den Broek, senior consultant bij CQM.

Dr. Dong Nguyen wint Gerrit van Dijk Prijs
De Gerrit van Dijk Prijs wordt toegekend op basis van ingezonden proefschriften door promovendi. De jury was erg te spreken over de diversiteit en uitzonderlijk hoge kwaliteit van de zeven inzendingen. Dr. D.P. (Dong) Nguyen’s proefschrift over taalvariatie op sociale media ‘Text as social and cultural data: a computational perspective on variation in text’, kwam als winnaar uit de bus. Aan de prijs is een geldbedrag van 3.000 euro verbonden.
De jury: “Eén van de redenen waarom Dong Nguyen heeft gewonnen, is dat ze de discipline van de data science verbreedt door het te verbinden met de taalkunde. In het veld van datagedreven sociale wetenschappen stimuleert het de integratie van methoden voor de computationele modellering van taaldata.”
Het promotieonderzoek is uitgevoerd aan de Universiteit Twente (promotor Prof. dr. Franciska M.G. de Jong) in samenwerking met het Meertens Instituut in Amsterdam (mede-promotor Prof. dr. Antal P.J. van den Bosch).
Dong Nguyen: “Ik ben vereerd en trots dat ik in dit relatief jonge vakgebied nu al zo’n mooie prijs heb gewonnen: helemaal nu ik me realiseer dat ik uit een zeer brede poel van inzendingen ben komen boven drijven.”

De jury vatte samen: “Dat Nederland vooroploopt als het gaat om data science was te merken aan het niveau van de inschrijvingen dit jaar. We verwachten dat de winnaars grote impact zullen hebben op de Nederlandse maatschappij en bedrijfsleven. Het zijn stuk voor stuk mooie initiatieven die een welverdiend podium krijgen met de Nederlandse Data Science Prijzen.”

Over de initiatiefnemers
De Nederlandse Data Science Prijzen zijn het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de wetenschap en het bedrijfsleven. De KHMW, het oudste geleerde genootschap van Nederland, is in 1752 opgericht om wetenschap te bevorderen en een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving. De Big Data Alliance is een in 2015 opgericht samenwerkingsverband tussen bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen, met als doel het ontsluiten van kennis, delen van expertise en onderzoek en het stimuleren van innovatie op datagebied. Beide organisaties zijn initiatiefnemer van de Nederlandse Data Science Prijzen. Zij worden daarbij ondersteund door AIMMS, Lubbers De Jong, KPMG en ORTEC, allen bedrijven met een sterke technologische achtergrond, en daarnaast door de Universiteit van Amsterdam en Amsterdam Business School.