Dr. Floris Bex benoemd tot bijzonder hoogleraar Data Science in de rechtspraak

Tilburg University heeft dr. Floris Bex met ingang van 1 juli 2018 benoemd tot bijzonder hoogleraar Data Science in de rechtspraak. Bex gaat onderzoeken wat de toegevoegde waarde van data science en kunstmatige intelligentie is voor het recht en de rechtspraak.
We horen elke dag wel iets over data science en kunstmatige intelligentie, maar wat is er nu echt mogelijk? Verbonden aan TILT, het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society van Tilburg Law School, zal Floris Bex de hype rond big data die ook in het juridische domein rondwaart, proberen door te prikken en laten zien wat de toegevoegde waarde werkelijk is of kan zijn.

Daartoe beantwoordt Bex vragen als: waarin verschilt het recht van andere domeinen waarin kunstmatige intelligentie gebruikt wordt, bijvoorbeeld het medische? Zijn er andere technieken nodig? Ook zal hij werken aan toepassingen van kunstmatige intelligentie en data science voor de rechtspraak. Daarbij werkt hij samen met de rechtbank Oost-Brabant en JADS, de Jheronimus Academy of Data Science van Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven in ‘s Hertogenbosch.

De leerstoel wordt gesponsord door de rechtbank Oost-Brabant, die daarvoor subsidie ontvangt van de Raad voor de rechtspraak. Bij de rechtbank Oost-Brabant zal Bex ook experimenten met data science en kunstmatige intelligentie begeleiden en zich inzetten voor kennisoverdracht op dat terrein.

Bron: Website Tilburg University, 5 september 2018.