KNAW publiceert rapport over gebruik van Big Data in wetenschappelijk onderzoek met gegevens over personen

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft een adviesrapport Big data in wetenschappelijk onderzoek met gegevens over personen gepubliceerd waarin gebruik en toepassing van big data in wetenschappelijk onderzoek nader wordt belicht.

Volgens het op 15 mei 2018 verschenen rapport biedt ‘big data’ over personen de wetenschap tal van nieuwe, kansrijke mogelijkheden voor nieuw onderzoek. Te denken valt bijvoorbeeld aan mobiliteit van mensen, gebruik van social media of ’personalized health’, waarbij genetische gegevens met gegevens over voeding, gedrag en omgeving worden gecombineerd. De KNAW ziet de mogelijkheid om door middel van gebruik van big data in wetenschappelijk opzicht internationaal onderscheidend onderzoek te doen.

Naast alle kansen die het inzetten van big data-analyse op diverse wetenschappelijke gebieden volgens het rapport biedt, stelt dit echter tegelijkertijd ook nieuwe eisen aan wetenschappelijk onderzoekers. Volgens de KNAW dienen zij hun vraagstelling, methoden en technieken opnieuw te bezien. Zij zullen veel meer in teams moeten gaan samenwerken, waarbij ook dataspecialisten en ethisch experts zullen moeten worden betrokken, immers: “Behalve kansen levert big data ook een aantal bedreigingen op wat betreft gegevens en privacy van personen”.

Het rapport doet een aantal concrete aanbevelingen (blz. 39-41) voor de diverse betrokken partijen (onderzoekers, onderzoeksinstituten en overheid) om de kansen voor de toepassing van big data in het wetenschappelijk onderzoek ten volle te kunnen benutten en tegelijk de onderzochte personen, de onderzoekers en hun omgeving te beschermen.

Rapport Big data in wetenschappelijk onderzoek met gegevens over personen.

Samenvatting (Engelstalig)

Persbericht KNAW

Bron: KNAW, website, 15-5-2018.

Boek