MIT investeert 1 miljard dollar in AI research

Het Massachusetts Institute of Technology (MIT) heeft aangekondigd 1 miljard te investeren in de ontwikkeling van een nieuw instituut voor computer sciences en AI, het MIT Stephen A. Schwarzman College of Computing, genoemd naar de grootste donateur Stephen Schwarzman (Blackstone Group). Het is de grootste investering door een Amerikaanse Universiteit tot nu toe op het gebied van onderzoek naar computer sciences en AI. Het onderzoek zal zich richten op het expansief toenemende belang en de inzet van computer sciences, big data en AI, de daaruit voortkomende vragen die in het maatschappelijke en wetenschappelijke debat spelen, alsmede de kansen en bedreigingen die daaruit voortvloeien. Naast onderzoek naar de rol van Big Data en AI beoogt het instituut ook een dienstverlenende rol te vervullen voor researchers van andere vakgebieden: voor ondersteuning bij de toepassing van dergelijke technieken in hun wetenschappelijk kunnen onderzoeken ook bij het instituut terecht.

Bron: website MIT, 15 oktober 2018.

MIT