“Nederland kampt met braindrain in artificiële intelligentie” (NRC)

Juist nu het enorme belang van AI voor de samenleving steeds breder wordt onderkend, lijken Nederlandse universiteiten te kampen met een braindrain op het gebied van zelflerende computers en aanverwante technologieën, zo waarschuwt een viertal universiteiten in een nieuwsbericht op de website van NRC Handelblad d.d. 27-8-2018.

Hoogleraar Holger Hoos aan de Universiteit Leiden waarschuwt ervoor dat de actieve werving door vooral Amerikaanse technologiebedrijven in de wereldwijde wedloop om talent op het gebied van kunstmatige intelligentie ten koste kan gaan van publieke kennisontwikkeling. De salarissen die de grootste technologiebedrijven (Google, Microsoft, IBM, Facebook, etc.) bieden, zijn veel hoger dan die aan universiteiten. Bovendien  kunnen zij doordat zij beschikken over de grootste dataverzamelingen ook inhoudelijk gezien interessanter zijn voor onderzoekers dan academische instellingen.

De Franse regering en de Europese Commissie hebben strategieën aangekondigd om het tij te keren. In Nederland is dat nog niet het geval. Om een academische werkkring voor AI- talent interessanter te maken werkt Holger Hoos inmiddels aan de oprichting van een netwerk van Europese topinstituten, Claire. In het bericht spreekt hij de vrees uit dat bedrijven zeker de komende vijf à tien jaar een groot voordeel houden op de universiteiten: „Ik heb niet de indruk dat dit probleem door Europese politici goed wordt ingeschat.”

Lees het volledige bericht op de website van NRC Handelsblad.

Bron: NRC, 27 Augustus 2018.

News