Hack for Future Talent

Date
8.12 — 8.12.2018
Location
The Cube, Tilburg University

Gelijke kansen in het onderwijs!

Hack for Future Talent is een Hackathon met als doel om met Big Data een frisse blik te werpen op gelijke kansen in het onderwijs. Deze Hackathon wordt mogelijk gemaakt door degemeente Eindhoven en gemeente Tilburg en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Nederland is internationaal koploper op het gebied van onderwijs. Toch is het niet vanzelfsprekend dat jongeren met gelijke capaciteiten dezelfde kansen krijgen, en verdwijnt een grote groep jongeren uit beeld zonder diploma. Uit het UNICEF-rapport “An Unfair Start” blijkt dat Nederland met name in het voortgezet onderwijs slecht scoort op het gebied van onderwijsgelijkheid. Ook constateerde de Onderwijsinspectie dat de verschillen tussen leerlingen de laatste jaren toenemen met lager en hoger opgeleide ouders (zie rapport van 2017 De Staat van het Onderwijs). Om een beeld te krijgen van, onder andere, de groep jongeren in het voortgezet onderwijs en van factoren die ertoe leiden dat er verschillen ontstaan, organiseert CentERdata in opdracht van de gemeenten Tilburg en Eindhoven, en in samenwerking met DSC/t, TiU en JADS de Hackathon “Hack for Future Talent”.

Hoe?

We gaan aan de slag met open onderwijsdatasets (zoals van het CBS en DUO), bevindingen uit andere onderzoeken, en data die is geprepareerd door de gemeenten Tilburg en Eindhoven. Omdat data op individueel niveau te gevoelig zijn, zijn deze data geaggregeerd, soms op verschillende niveaus. Van respectievelijk laag naar hoog aggregatie niveau zijn deze op postcode 6 (1234 AB), buurt, postcode 4, wijk en gemeente niveau.

Voor wie?

De Hackathon is toegankelijk voor iedereen met affiniteit voor het onderwijs. Hackers, data scientists, wetenschappers, maar ook leraren, studenten, beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Ervaring met data science is geen vereiste! We proberen zoveel mogelijk groepen te creëren van verschillende kwaliteiten. Er is ook voldoende begeleiding aanwezig en we helpen je op weg met makkelijk toegankelijke data science software, inclusief machine learning. Zie het als een ervaring om toe te treden tot de wereld van data science.

Waar en wanneer?

De Hackathon wordt gehouden op zaterdag 8 december van 10.00 tot 22.00 uur in CUBE, het gloednieuwe gebouw op de campus van Tilburg University.

Bekijk het programma.

Voor meer informatie en registratie kijkt u op de website.

Read more

Hack for future talent